Khu Thái Lan

  • KHU THÁI LAN
  • Mô tả: Đất nước chùa vàng được tái hiện trên ý tưởng hình ảnh tháp vàng và linh vật thần thoại Kinnara đến từ Himapan Forest (thuộc dãy Himalaya huyền thoại).