Khu Nepal

Cổng Nepal: Nepal được xem là đất nước đa văn hóa với các nền tôn giáo khác nhau như Ấn Độ giáo, Phật giáo, Hindu, đạo Hồi, Kito giáo… Nền văn hóa lai giữa Tây Tạng và Ấn Độ đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến kiến trúc và lối sống của con người Nepal.

 

 

 

 

Trải nghiệm khác:

Khu Singapore

Văn hóa | 24/01/2019

Khu Campuchia

Văn hóa | 24/01/2019

Khu Thái Lan

Văn hóa | 24/01/2019

Khu Ấn Độ

Văn hóa | 24/01/2019

Khu Trung Quốc

Văn hóa | 24/01/2019

Khu Hàn Quốc

Văn hóa | 24/01/2019