KHU VIỆT NAM_ CHÒI VỌNG CẢNH

  • Chòi vọng cảnh
  • – Mô tả: nơi dừng chân, nghỉ mát và thưởng ngoại cảnh vật xung quanh. Nét đặt thù của kiến trúc mái đình Huế truyền thống. Có diện tích 150m2.
  • – Phục vụ tối đa 30 khách/1 nhà/1 thời điểm.

Trải nghiệm khác:

KHU SINGAPORE

Văn hóa | 24/01/2019

KHU NEPAL

Văn hóa | 24/01/2019

KHU CAMPUCHIA

Văn hóa | 24/01/2019

KHU THÁI LAN

Văn hóa | 24/01/2019

KHU ẤN ĐỘ

Văn hóa | 24/01/2019

KHU TRUNG QUỐC

Văn hóa | 24/01/2019

KHU HÀN QUỐC

Văn hóa | 24/01/2019