Khu Việt Nam- Thuyền Rồng

  • Thuyền Rồng
  • Mô tả:  mỗi thuyền sức chứa 40 người, rộng 150m2. Tại đây quý khách được thưởng thức cảnh đẹp của dòng sông hàn, cùng những hoạt động biểu diễn dưới nước gắn liền với đời sống, con người miền trung thật thà, chất phát.

Trải nghiệm khác:

Khu Singapore

Văn hóa | 24/01/2019

Khu Nepal

Văn hóa | 24/01/2019

Khu Campuchia

Văn hóa | 24/01/2019

Khu Thái Lan

Văn hóa | 24/01/2019

Khu Ấn Độ

Văn hóa | 24/01/2019

Khu Trung Quốc

Văn hóa | 24/01/2019

Khu Hàn Quốc

Văn hóa | 24/01/2019