Khu Việt Nam – Tượng Phật Di Lặc

Tượng Phật Di Lặc được các nhà điêu khắc đúc từ đá nguyên khối cao 4,7m và nặng 20 tấn. Đức Phật Di Lặc đứng một mình tại Công Viên Châu Á là biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc, sự hài hòa và niềm vui vô tư lự.

Trải nghiệm khác:

Khu Singapore

Văn hóa | 24/01/2019

Khu Nepal

Văn hóa | 24/01/2019

Khu Campuchia

Văn hóa | 24/01/2019

Khu Thái Lan

Văn hóa | 24/01/2019

Khu Ấn Độ

Văn hóa | 24/01/2019

Khu Trung Quốc

Văn hóa | 24/01/2019

Khu Hàn Quốc

Văn hóa | 24/01/2019