Khu Việt Nam – Chòi Vọng Cảnh

  • Chòi vọng cảnh
  • – Mô tả: nơi dừng chân, nghỉ mát và thưởng ngoại cảnh vật xung quanh. Nét đặt thù của kiến trúc mái đình Huế truyền thống. Có diện tích 150m2.
  • – Phục vụ tối đa 30 khách/1 nhà/1 thời điểm.