KHU VIỆT NAM- TƯỢNG PHẬT DI LẶC

Tượng Phật Di Lặc được các nhà điêu khắc đúc từ đá nguyên khối cao 4,7m và nặng 20 tấn. Đức Phật Di Lặc đứng một mình tại Công Viên Châu Á là biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc, sự hài hòa và niềm vui vô tư lự.