Journey to the West

Đồng hành với thầy trò Đường Tăng trải qua cuộc phiêu lưu đến miền đất Phật cùng Journey to The West.

Loại trò chơi: Cảm giác mạnh.

Số́ lượng: 28 chỗ ngồi.

Thời lượng mỗi lượt: 120s.

Giới hạn chiều cao: Từ 120 cm -195cm

Mô tả: Các dây quay co giãn đưa người chơi xoay tròn theo các vòng thuận và ngược chiều.

Trải nghiệm khác:

Khu vui chơi dưới nước.

Vui chơi | 13/06/2019

Fairy Tea House

Vui chơi | 23/08/2018

Singapore Sling

Vui chơi | 03/08/2018

Queen Cobra

Vui chơi | 03/08/2018

Port of Sky Treasure

Vui chơi | 03/08/2018

Paradise Fall

Vui chơi | 03/08/2018

Love Locks

Vui chơi | 03/08/2018

The Flying Kirins

Vui chơi | 03/08/2018