Fairy Tea House

Lạc vào thế giới cổ tích nơi những chiếc cốc có thể chuyển động. Nhóm khách 3 người sẽ cùng ngồi trong một chiếc cốc khổng lồ, xoay trong theo chiều kim đồng hồ và ngược lại, nhanh chậm theo điệu nhạc của game.
Loại trò chơi: Cảm giác trung bình
Số́ lượng: 6 cốc (18 người lớn)
Thời lượng mỗi lượt: 120 giây
Giới hạn chiều cao: từ 106 cm (từ 85 cm – 105 cm phải có người lớn đi kèm)

Trải nghiệm khác:

Highway Boat

Vui chơi | 09/05/2022

Golden Sky Tower

Vui chơi | 27/04/2022

Singapore Sling

Vui chơi | 03/08/2018

Queen Cobra

Vui chơi | 03/08/2018

Port of Sky Treasure

Vui chơi | 03/08/2018

Paradise Fall

Vui chơi | 03/08/2018

Love Locks

Vui chơi | 03/08/2018