Quầy lưu niệm

Khu lưu niệm với những món quà nhỏ xinh có gắn logo của Asia Park sẽ giúp bạn lưu lại kỷ niệm về chuyến khám phá “Một Châu Á kỳ thú”.