Mất bao lâu để đi từ trung tâm TP. Đà Nẵng đến Công viên Châu Á?

Du khách sẽ mất khoảng 10 phút để di chuyển từ trung tâm TP. Đà Nẵng tới Công viên Châu Á bằng ô tô.

Địa chỉ : Công viên Châu Á, số 01, Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng.

Rate this faq
:

Tin tức khác