Mất bao lâu để đi từ trung tâm TP. Đà Nẵng ra Sun World Danang Wonders?

Du khách sẽ mất khoảng 10 phút để di chuyển từ trung tâm TP. Đà Nẵng tới Sun World Danang Wonders bằng ô tô.

Rate this faq
:

Tin tức khác