The Flying Kirins

Đưa du khách vào hành trình đầy mạo hiểm khi chinh phục đại dương trên con tàu cướp biển!!

Loại trò chơi: Cảm giác mạnh.

Số́ lượng: 16 xe (32 người lớn).

Thời lượng mỗi lượt: 120s.

Giới hạn chiều cao: Từ 140 cm- 195cm (120 cm  đến 139 cm phải có người lớn đi kèm).

Mô tả: Thuyền sẽ di chuyển tốc độ nhanh chậm, từ thấp lên cao gây cảm giác như đang đi trên sóng cho khách.