Random Dance Kpop

SỰ KIỆN TẠM NGƯNG BIỂU DIỄN

Sôi động cùng sự kiện Random Dance tại Quảng trường Sun Wheel.

Thời gian: 19h30 và 20h00 các ngày thứ 7 hàng tuần

Trải nghiệm khác:

Band Nhạc

Sự kiện | 09/05/2022

Tuần lễ kem

Sự kiện | 23/08/2018

Lễ hội đèn lồng

Sự kiện | 23/08/2018

Giải Lân Sư Rồng

Sự kiện | 23/08/2018