Tháp rơi tự do Golden Sky Tower tại Sun World Danang Wonders

Trong khi đó, thiên đường giải trí ở trung tâm Đà Nẵng cũng đem đến cho các bạn trẻ một serie những trò chơi thách thức cảm xúc như Tháp rơi tự do Golden Sky Tower, Singapore Sling, hay tàu lượn dạng treo Queen Cobra…

Tháp rơi tự do Golden Sky Tower

Rate this post
Rate this post
:

Tin tức khác